Efsane: Mısır şekeri farklı şekilde metabolize edilir. Vücudun doygunluğu algılamasını engeller.
Gerçek: Mısır şekeri, çay şekeri ve bal, hemen hemen aynı miktarlarda glukoz ve fruktoz içerir. Vücut tarafından emilimi sonrasında kan dolaşımına geçen bu tatlandırıcılardan biri diğerinden ayırt edilmez. Mısır şekeri, bal ve çay şekeri karşılaştırıldığında metabolik yollarda önemli bir fark yoktur.

Mısır şekerinin tokluk hissini engellediği varsayımı, mısır şurubuna uygun olmayan bir şekilde, beslenmeyle alınamayacak kadar yüksek miktarlarda saf fruktozla yapılan deneylerin verilerinin yorumlanmasına dayanmaktadır. Yapılan son araştırmalarda mısır şekeri ve çay şekerinin karşılaştırılması temeline dayanan daha uygun bir yöntemle, iştah veya açlık kontrol hormonları üzerine etkilerinde bir farklılık olmadığı gösterilmiştir.

Washington Üniversitesi’nden Pablo Monsivais, Temmuz 2007’de Amerikan Klinik Beslenme Dergisi (American Journal of Clinical Nutrition)’nde yayımladığı çalışmada: içeceklerin; çay şekeri, mısır şekeri ve %1 süt ile tatlandırılmaları sonucunda, tokluk üzerine aynı etkide bulunduklarını göstermiştir. Maastricht Üniversitesi (Hollanda) İnsan Biyolojisi Bölümü’nden Stijn Soenen ve Margriet S. Westerterp-Plantenga da Aralık 2007’de aynı dergide yayımladıkları çalışmada aynı sonuçları elde etmişler ve çay şekeri ve mısır şekerinin tokluk üzerine etkileri arasında bir fark olmadığını göstermişlerdir.

Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Bilimi Bölümü’nden Tina Akhavan ve G. Harvey Anderson Kasım 2007’de Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nde yayımladıkları çalışmada: çay şekeri, mısır şekeri ve farklı oranlarda glukoz/fruktoz içeren çözeltilerin insanlar tarafından gıdalarla alınmasının; ortalama iştah, kan glukozu, plazma insülini, girelin ve ürik asit üzerine etkilerini incelediler. Araştırmacılar, çay şekeri, mısır şekeri ve 1/1 oranında glukoz ve fruktoz içeren çözeltilerin; kişisel ve fizyolojik doygunluk, ürik asit ve takip eden öğündeki gıda alımı üzerinde etkilerinin farklı olmadığını gösterdiler.

Şubat 2007’de Rhode Island Üniversitesi’nden Kathleen J. Melanson tarafından yayımlanan bir çalışmada, mısır şekeri ve çay şekerinin; glukoz, leptin, insülin ve girelin döngüsü üzerine etkilerini, zayıf kadınlar üzerinde yaptığı denemeler ile inceledi ve “mısır şekeri ve çay şekerinin metabolik etkilerinde hiç fark yoktur”, sonucunu elde etti.