Obezite, önemli bir halk sağlığı problemi. Bunun sonucu olarak birçok bilim adamı, sağlık uzmanı ve yasa koyucular, sebep ve sonuçlar üzerine araştırmalar yürütüyor. Gazeteciler de konuyu farklı alanlardaki uzmanlarla ele alıyor. Ancak ne yazık ki obezite ve aşırı kilolu olmanın karmaşık koşulları tamamen gözardı edilerek ve konu çok basite indirgenerek spesifik bileşenler sorumlu tutulmaya çalışılıyor ve özellikle mısır şekerinin yegane etken olduğunu belirten çok sayıda yayın yapılıyor.

Mısır şekerine ilişkin efsanelere pdf formatında da ulaşabilirsiniz.

Mısır Şekerine İlişkin Başlıca Efsaneler
Birçok gıda ve içecekte tatlandırıcı olarak kullanılan mısır şekeri, birkaç yıl önce beslenme komitelerinden bazı araştırmacıların bu bileşeni obezite salgınının tek sorumlusu olarak suçlamasına kadarki 40 yıllık tarihi boyunca en ufak bir şüpheye gerek duyulmaksınız gıda tedarikinde yer aldı. Bu suçlamaların hepsi; mısır şekerinin kimyası, besleyici özellikleri ve gıda bilimi üzerine yanlış anlamalardan kaynaklanan efsanelere dayanıyor.

Pancar Şekeri ve Mısır Şekeri Farkı

Obezite ve Diyabet

Doğallık

Tatlılık Düzeyi

Fruktoz İçeriği

Fruktozun Sağlığa Etkisi Üzerine Çalışmalar

Vücutta Metabolize Edilmesi

Mısır Şekerinin Kullanımı