Doktorları, diyetisyenleri, araştırmacı ve profesyonel kurumları da içeren sağlık ve beslenme uzmanları, mısır şekeri ve pancar şekerinin aynı olduğu konusunda fikir birliğindeler. Şeker, şekerdir.
“Yüksek fruktozlu mısır şurubu, şekerdir. Sadece şeker.”

- Dr. Marion Nestle, New York Üniversitesi Beslenme, Gıda Araştırmaları ve Halk Sağlığı Bölümü, Paulette Goddard Kürsüsü

“Gıdalarda doğal olarak bulunan ve tatlı tadı veren glukoz, fruktoz ve sakkaroz benzeri maddeler, topluca ‘şeker’ olarak adlandırılırlar. Türkiye’de ticari ölçekte üretilmekte olan şekerler, şeker pancarından elde edilen ‘çay şekeri’ sakkaroz ile mısırdan elde edilen ‘mısır şekeri’ fruktoz-glikoz karışımlarıdır. Ancak sakkaroz da kimyasal olarak yarı yarıya glukoz ve fruktozdan oluşmaktadır. Gerek pancar şekerinin (çay şekeri) gerek mısır şekerinin 1 gramı vücuda 4 kilokalori enerji verir.”

- Beslenme Platformu, Şubat 2011

“Şeker denilince daha çok ‘çay şekeri’ veya ‘beyaz şeker’ anlaşılmaktadır. Bunun nedeni çok yaygın kullanılmasıdır. Kimyasal adı ‘sakaroz’dur. Türkiye’de şeker pancarından elde edildiği için ‘pancar şekeri’ diye de adlandırılmaktadır. Pancar şekeri ya da sakaroz, daha düşük moleküllü iki farklı şekerden (glukoz + fruktoz + sakaroz + su) oluşmaktadır. Yiyecek ve içeceklerdeki sakaroz sindirim öncesi bu iki şekere ayrışmaktadır.”

-Prof. Dr. Aziz Ekşi, Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü - Gıdahattı Dergisi

“Türkiye’de iki çeşit mısır şekeri üretilmektedir. Fruktoz42 denilen mısır şekerinde fruktoz / glukoz oranı 42/58, Fruktoz55 denilen mısır şurubunda ise bu oran 55/45’dir. Doğal balın bileşiminde de fruktoz ve glukoz yaklaşık olarak yarı yarıya bulunmaktadır. Bilimsel açıdan değerlendirildiğinde, sakkarozun yani çay şekeri veya toz şekerin de %50’si fruktoz, %50’si de glukozdur. Görüleceği üzere, çay şekeri, ‘nişasta bazlı fruktoz şurubu’ da denilen mısır şekeri ile hemen hemen aynı bileşime sahiptir.”

- Beslenme Platformu, Şubat 2011

Sofra şekeri doğal da nişasta bazlı şeker doğal değil deniyor. Tamamen yanlış. Doğalın tanımı ne? Pancar şekeri doğal mı? Tarladan topladığınız pancarı yumruğunuzla sıkıp şeker elde etmiyorsunuz. Çeşitli işlemlerden geçiriyorsunuz. Şekerin de teknolojisi var. İkisi arasında sadece teknoloji farkı var. Üstelik nişasta bazlı şekerde bu işlem enzimler işin içine katılarak yapılıyor. Yani bence daha doğal.”

- Prof. Dr. Selim Çetiner, Sabancı Üniversitesi - Cumhuriyet Gazetesi

“Şekerler ve karbonhidratlar, kimyasal olarak benzerdir.”

- Prof. Dr. Nevzat Artık, Prof. Dr. Levent Bayındırlı, Dr. İsmail Mert; Karbonhidratlar, Mısır Şekeri ve Gıda Endüstrisinde Kullanımı, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, Birinci Basım Şubat 2011, Ankara

“Yüksek fruktozlu mısır şurubu, beslenme açısından sakaroz ile eş değerdir. Her iki tatlandırıcı da aynı miktarda kalori (4 kcal/gram) ve eşit miktarlarda fruktoz ve glukoz içerir. Bir kez kan dolaşımına karıştığında bu iki tatlandırıcı birbirinden ayırt edilemez.”

- Amerikan Diyetetik Derneği, HFCS Hakkında Güncel Konular Raporu, Aralık 2008

“Beyaz şeker, kahverengi şeker, sakaroz, bal, akçaağaç şurubu ve yüksek fruktozlu mısır şurubunun hepsi aşağı yukarı aynı oranlarda glukoz ve fruktoz basit şekerlerinin karışımıdır.”

- Joy Bauer, The Today Show, Beslenme ve Sağlık Uzmanı

“Sakarozun bileşiminde fruktoz ve glukozun oranı yarı yarıyadır. Mısır şekerinde de fruktoz oranı %42-55, glukoz oranı ise % 42-53’tür. Bu oran, doğal bir gıda maddesi olan balda ise fruktoz için %49, glukoz içinse %43’tür. Kısaca fruktoz - glukoz oranı bal ve meyveler gibi doğal gıda maddelerindeki oranlara benzerdir.”
- Prof. Dr. Nevzat Artık, Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü.

“Sağlık çalışanları, yüksek fruktozlu mısır şurubu ile sakarozun arasında metabolik olarak bir fark olmadığını anlamaları için tüketicilere yardımcı olabilirler. Yüksek fruktozlu mısır şurubu ve sakaroz aynıdır ve biri diğerinden ne daha iyi ne de daha kötüdür.”

- Dr. Suzanne P. Murphy, Hawaii Üniversitesi, Hawaii Kanser Araştırma Merkezi, The Journal of Nutrition, Haziran 2009

“Bu ürünlerin biyolojik olarak farklı olduğunu kanıtlayan bir veri yoktur. Yüksek fruktozlu mısır şurubundan şeker pancarına geçiş konusunda alınacak bir karar, %100 pazarlama ile %0 bilimle ilgili olacaktır.”

- Yrd. Doç. Dr. David S. Ludwig, Harvard Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

“Meyvelerde de fruktoz ve glukoz doğal olarak birlikte bulunmaktadır. Örneğin fruktoz/glukoz yüzdesi muzda yaklaşık 5/5, üzümde 8/7, elmada 6/3, şeftalide 2/2, kayısıda 5/12’dir. İddialardan birisi; ‘fruktozun insan organizmasına yabancı bir madde’ olduğudur. Bu gerçeğe aykırı bir görüştür. Çünkü başlangıçtan bu yana meyve tükettiği bilinen insanoğlunun, adını bilmese bile fruktoza yabancı olması düşünülemez.”

- Prof. Dr. Aziz Ekşi, Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü. Gıdahattı Dergisi

“Mısır şekeri ve çay şekeri, kan dolaşımına emildiğinde vücut tarafından ayırt edilmez.”

- Joan Salge Blake, Boston Üniversitesi Sargent Koleji Sağlık ve Rehabilitasyon Bilimleri Klinik Öğretim Üyesi ve Amerikan Diyetetik Derneği Sözcüsü, Redbook, Haziran 2010

“Yüksek fruktozlu mısır şurubunun bütün şekilleri mısır nişastasından elde edilir ve nişastanın kendisinde var olan doğal glukoz ve fruktozun karışımıdır. Üretim işlemi esnasında yapay bir bileşen kullanılmaz. Sonuç olarak ortaya çıkan yüksek fruktozlu mısır şurubu, çay şekerine (sakaroz) benzemektedir ve benzer tatları vardır.”

- Phil Lempert, Süpermarket Guru ®,Gıda Beslenme ve Bilim Lempert Raporu, 30 Nisan 2010

“Yüksek fruktozlu mısır şurubu, 1970’li yıllarda gıda endüstrisinin geleneksel şeker kamışı ve şeker pancarıyla benzer tatlılık sağlayacak, lezzet ve kalite bakımından aynı olacak ancak daha ekonomik maliyete sahip olacak alternatifler aranırken ortaya çıktı. Yüksek fruktozlu mısır şurubunun tüm formları mısır nişastasından gelmektedir ve nişastanın kendisinde bulunan doğal glukoz ve fruktoz karışımlarıdır. Üretim prosesi süresince yapay bir bileşen kullanılmaz. Sonuç olarak, yüksek fruktozlu mısır şurubu ürünleri çay şekeriyle tamamen benzerdir ve benzer tada sahiptir.”

- Phil Lempert, Süpermarket Guru ®, Gıda, Beslenme ve Bilim Lempert Raporu, 30 Nisan 2010

“Bal, şeker kamışından veya şeker pancarından elde edilen şeker ya da yüksek fruktozlu mısır şurubu, vücutta hiçbir fark olmaksızın aynı şekilde metabolize olur.”

- Carrie Taylor, R.D., L.D.N., Big Y Foods Diyetisyeni

“Gıda maddelerinde beraberce bulunmalarından dolayı glukoz ve fruktozdan ibaret şeker ile nişasta bazlı şeker arasında insülin salgılanması ve tokluk duygusu veren hormonlar üzerindeki etkileri yönünden bir farklılık bulunmamaktadır.”

-T.C. Sağlık Bakanlığı “Nişasta Bazlı Şeker”le İlgili Bilim Kurulu Raporu, Mart 2011

“Vücut, çay şekerini hızlıca sindirir ve yüksek fruktozlu mısır şurubu da sakaroz gibi kan dolaşımına glukoz ve fruktoz olarak girer; metabolizmaları aynıdır, aralarında emilim hızı açısından anlamlı bir fark yoktur. Bu da her ikisinin de neden vücutta aynı etkiyi gösterdiğini açıklar.”

- Becky Hand, SparkPeople.com ve BabyFit.com Diyetisyen Danışmanlık Lideri