“Kamuoyunda tereddütlere neden olan fruktoz iddialarının bugün itibarı ile yeterli bilimsel zemini olmadığı anlaşılmıştır.”

- T.C. Sağlık Bakanlığı “Nişasta Bazlı Şeker”le İlgili Bilim Kurulu Raporu, Mart 2011


“Bu ürün grubu ne ABD ne de herhangi bir AB ülkesinde sağlık riski nedeniyle yasaklanmamıştır. Bu nedenle yasaklandığı şeklindeki ifadeler yanlış ve yanıltıcıdır. AB’de tarımsal üretimi yönlendirmek amacıyla belli ürünlerde ortak tarım politikaları uygulanmaktadır. Bu bakışla fazla üretimi kontrol altına almak üzere uygulanan bir “Şeker Rejimi” vardır ve bu rejim kapsamında, ekonomik ve politik nedenlerle bizlerin “beyaz şeker” olarak bildiği sakkaroz da dâhil tüm şekerlerin üretimi ve ithalatında kısıtlar vardır. Bu kısıtlamalarda amaç tümüyle politiktir. Rejimin fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, çiftçinin yaşam standartlarının arttırılması gibi birçok hedefi olmakla birlikte, gıda güvenliğine yönelik bir amacı, hedefi ve yetkisi yoktur. Bir başka deyişle şeker rejimi ile getirilen kısıtlar gıda güvenliğine yönelik değildir.”

-Petek Ataman, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı


“Yüksek fruktozlu mısır şurubunun güvenilirliği hiçbir zaman şüpheli olmadı çünkü 1960’lardan bu yana her on yılda bir düzenlenen bilimsel uzman panelleri hep aynı sonuçları gösterdi. Sakaroz (çay şekeri), fruktoz, glukoz ve son dönemde de mısır şekeri, diş çürüklerini tetiklemesi dışında hiçbir ciddi sağlık riski göstermemiştir.”

- John S. White, Amerikan Klinik Beslenme Dergisi, Aralık 2008