Mısır şekeri tokluk hissini etkiler mi?
Mısır şekerinin, kalori kontrolünde şekerden farklı bir etkisinin olduğunu gösteren güvenilir bir araştırma mevcut değildir. Washington Üniversitesi’nden Pablo Monsivais ve arkadaşları, yaptıkları bir çalışmada sofra şekeri, mısır şekeri ve %1 süt ile tatlandırılan içeceklerin tokluk duygusu üzerinde aynı etkileri olduğunu bulmuştur. (24)

Maastricht Üniversitesi (Hollanda) İnsan Biyolojisi Bölümü’nden Stijn Soenen ve Margriet S. Westerterp-Plantenga, şeker ve mısır şekeri ile tatlandırılmış süt ve içeceklerin tokluk duygusu üzerine etkilerini araştıran bir çalışma gerçekleştirmiş ve üç içecek arasında “doygunluk, ihtiyacı karşılama ve fazla tüketim açısından bir fark olmadığı” sonucuna ulaşmıştır. (25)

Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Bilimi Bölümü’nden Tina Akhavan ve G. Harvey Anderson çalışmalarında şeker, mısır şekeri ve farklı oranlarda glukoz/fruktoz içeren çözeltilerin insanlar tarafından gıdalarla alınmasının; ortalama iştah, kan glukozu, plazma insülini, girelin ve ürik asit üzerine etkilerini incelemiştir. Araştırmacılar şeker, mısır şekeri ve 1/1 oranında glukoz ve fruktoz içeren çözeltilerin fizyolojik doygunluk, ürik asit ve takip eden öğündeki gıda alımı üzerinde etkilerinin kısa dönemde farklı olmadığını göstermiştir.(8)

Ayrıca, 2003 yılında Almiron-Roig ve çalışma arkadaşlarının yaptığı araştırmada; meşrubat, portakal suyu ve az-yağlı sütün açlık, doygunluk derecesi ve bir sonraki öğünde tüketilen kalori üzerine etkilerinde kayda değer bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. (26)