Mısır şekerinin ortaya çıkması ile son 30 yıldaki obezite artışı arasında bir ilişki var mıdır?
Obezitenin gelişmesinde birçok faktör etkilidir. Beslenme ve sağlık uzmanlarının hemfikir olduğu üzere ana sebep, alınan ve harcanan kaloriler arasındaki dengesizliktir. Fazla kalori; yağ, protein, alkol veya karbohidrat kaynaklı olabilir. Amerikan Diyetetik Derneği’ne göre “Fazla vücut yağı (obezite); fazla enerji alıp, bunun azını harcamakla ortaya çıkan dengesizlikten kaynaklanmaktadır. Obezite kompleks bir problemdir ve basitçe tatlandırıcı gibi tek bir gıda bileşeni bundan sorumlu tutulamaz.” (11)

Uluslararası Obezite Özel Grubu’na göre dünyada obezitenin görülme sıklığı, ABD dışında mısır şekeri kullanımının daha az olmasına rağmen artmaktadır. (12) Gerçekte sofra şekeri, dünyada tüketilen kalorili tatlandırıcıların %92’lik kısmını oluşturmaktadır. (13)

Bilimsel araştırmalar mısır şekerinin, obezitenin ortaya çıkmasına çay şekerinden farklı bir şekilde katkı sağlamadığını göstermektedir.

Maryland Üniversitesi Gıda, Beslenme ve Tarım Politikaları Merkezi’nden Dr. Richard Forshee yönetimindeki bir uzman panelinde, “ABD’deki obezite ve aşırı kilo probleminin sebeplerinden birinin mısır şekeri olduğuna dair şu an yeterli kanıt bulunmadığı” sonucuna varılmıştır. Panelin raporu Critical Reviews in Food Science and Nutrition’ın (Gıda Bilimi ve Beslenmede Kritik İncelemeler) Ağustos 2007 sayısında yayımlanmıştır. (14)

Rapora göre, “sigara kullanımındaki azalma, hareketsizliğe neden olan meslekler, tek ebeveynli evler, çift gelirli evler, taşımacılık ve altyapıdaki değişikliklerin fiziksel aktiviteyi azaltır yönde olması, okullardaki beden eğitimi derslerinin ve ders dışı sporların azalması, hareketsiz eğlence aktivitelerinin (TV, film, bilgisayar oyunları) artması, demografik değişiklikler (yaşlanan nüfus, göç), gıda fiyatlarının azalması ve gıda bolluğunun artması ve gıda tüketimi alışkanlıklarının değişmesi” gibi “ABD’deki obezite ve aşırı kilo problemi için akla yatkın başka açıklamalar” vardır.

Kişi odaklı bir başka çalışmanın sonucuna göre, tatlandırılmış alkolsüz içecekleri sıkça tüketenlerin, bu ürünleri düşük sıklıkta içenlere göre daha yüksek bir obezite oranına sahip olmadığı görülmüştür. Buna karşın aynı çalışma, televizyon veya bilgisayar önünde harcananan vakit veya tüketilen yağ gibi faktörlerle obezite arasında yüksek ilişki tespit etmiştir. (15)

Nutrition Today’in Kasım/Aralık 2005 sayısı, mısır şekeri ile ilgili kritik eleştirilerin değerlendirilmesi amacıyla bilim adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen Gıda, Beslenme ve Tarım Politikası Merkezi, Ceres Çalıştayı’nın raporuna yer vermiştir. Bu analiz, “Mısır şekeri ile obezite/aşırı kilo problemi arasında bir ilişkinin olduğunu gösteren ikna edici kanıtlar olmadığı” kararına varmıştır. (16)