Vücudumuz, mısır şekerini diğer şekerlerden farklı şekilde mi kullanır?
Hayır. Mısır şekeri; sofra şekeri, bal ve çoğu meyvede olduğu gibi hemen hemen eşit oranlarda glukoz ve fruktoz içerir. Mısır şekeri ve çay şekerinde bulunan glukoz-fruktoz karışımı kan dolaşımına emildiğinde, iki tatlandırıcının da vücutta aynı şekilde metabolize edildiği görülür. (3,4,5,6,7,8)

· Leptin ve Girelin
Rhode Island Üniversitesi’nden Kathleen J. Melanson tarafından yayımlanan bir çalışmada mısır şekeri ve sofra şekerinin; glukoz, leptin, insülin ve girelin döngüsü üzerine etkilerini, uygun kas/yağ oranına sahip kadınlar üzerinde yaptığı çalışma ile incelemiş, mısır şekeri ve sofra şekerinin metabolik etkilerinde hiçbir fark olmadığı sonucunu elde etmiştir.

· Trigliseritler
Rippe Lifestyle Enstitüsü’nden Linda M. Zukley ve çalışma arkadaşları yaptıkları bir çalışmayla, uygun kas/yağ oranına sahip kadınlardan oluşan çalışma grubu üzerinde; mısır şekeri ve çay şekerinin trigliseritlere etkilerini incelemiştir. Kısa dönemli bu çalışmayla “sakaroz ile mısır şekeri karşılaştırıldığında, uygun kas/yağ oranına sahip kadınların metabolik etkilerinde hiç bir farklılık olmadığı” sonucuna varılmıştır.Zukley ve ekibi, çalışmanın obez bireyler ya da metabolik sendrom riski olan bireylerde de yapılması için çağrıda bulunmuşlardır. (6)

Metabolik sendrom; abdominal obezite, aterojenik dislipidemi, yüksek tansiyon, insülin direnci, protrombotik ve proinflamatuar durumlardan oluşan metabolik risk faktörleri topluluğudur ve bunlar damar hastalığı ihtimalini arttıran hastalıklardır. (23)

· Ürik asit
Rippe Lifestyle Enstitüsü’nden Joshua Lowndes ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmayla, uygun kas/yağ oranına sahip kadınlardan oluşan çalışma grubu üzerinde; mısır şekeri ve çay şekerinin ürik asit döngüsüne etkileri incelenmiştir. Ürik asidin metabolik sendromları arttırmada rol aldığına inanılıyor. Bu kısa süreli çalışmayla “sakaroz (çay şekeri) ile mısır şekeri karşılaştırıldığında, uygun kas/yağ oranına sahip kadınların metabolik etkilerinde hiçbir farklılık olmadığı” sonucuna varılmıştır. (7)