Gıdalarda mısır şekeri kullanımının artması, diyetle alınan fruktozu arttırmış mıdır?

Hayır. Yayımlanmış birçok rapor mısır şekerinin, ortaya çıktığı 1970’lerden itibaren gıdalarda kullanımının belirgin artışını göstermektedir ancak gıdalarda mısır şekeri kullanımı artarken, şeker kullanımının azaldığı gözden kaçırılmaması gereken bir ayrıntıdır. ABD Tarım Bakanlığı verileri, kişi başına mısır şekeri kullanımındaki artışın, kişi başına şeker kullanımındaki düşüşle denk olduğunu göstermiştir. Gerçekte mısır şekeri tüketimi en yüksek seviyeye ulaştığı 1999 yılından bu yana düşmeye başlamıştır. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre 2008 yılında kişi başına düşen şeker tüketiminin yılda 21.4 kg (18), mısır şekeri tüketiminin ise 17.2 kg olduğunu tahmin etmektedir. (19)

ABD’deki mısır şekeri, birçok gıda ve içeceklerde kullanılan şekerin yerini almıştır, ancak sofra şekeri ve mısır şekeri aynı bileşimde olduğundan, beslenmedeki fruktoz-glukoz oranı zamanla değişmemiştir. Bu da gıda ve içeceklerle tükettiğimiz şekerin (aslında glukoz ve fruktozun), mısır şekerinin ortaya çıkışından 30 yıl öncekiyle aynı olduğunu göstermektedir.